Import rur kwasoodpornych bez szwu bez ceł antydumpingowych

TGPro eksportuje rury kwasoodporne bez szwu własnej produkcji do Unii Europejskiej po korzystnych
cenach i nie są one obciążone cłem przy przywozie.
 
Najtańsze na świecie rury kwasoodporne ze stali nierdzewnej produlowane są w Chinach.
Import tych rur bez szwu do Unii Europejskiej obciążony jest od roku 2011 tzw. „cłem
antydumpingowym” sięgającym 72%.
 
W  lutym 2017 r. otwarte zostało postępowanie przeciwko firmom indyjskim, które podejrzewa się
o kupowanie rur w Chinach i po przetworzeniu lub bez dalszej obróbki sprzedaż do Unii Europejskiej jako
rury kwasoodporne bez szwu ze stali nierdzewnych pochodzenia indyjskiego.
 
W związku z tym można się spodziewać, że również na rury kwasoodporne bez szwu przywożone
z Indii nałożone zostanie cło.
 
TGPro sprzedaje rury kwasoodporne bez szwu ze stali nierdzewnych własnej produkcji w atrakcyjnych
cenach, które są niższe od cen producentów europejskich.